top of page

Apurahat

Sysmän Säästöpankkisäätiön apurahoja voidaan myöntää vain säätiön sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen yhteisöille (pl. yritykset) sekä yksityisille henkilöille ja hankkeen tulee olla yleishyödyllinen.

  • Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus.

  • Apurahojen hakuaika on jatkuva, mutta säätiön hallitus käsittelee apurahahakemuksia tarvittaessa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tarkemmat apurahahakemusten käsittelyajat kerrotaan vuosittain säätiön verkkosivuilla. Hakijana voi olla joko yksityinen henkilö tai yhteisö (pl yritykset). 

  • Apurahoja haetaan säätiön verkkosivuilla osoitteessa: www.sysmansaastopankkisaatio.fi olevalla hakulomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen ja hakijan perustiedot.

  • Hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Säätiö ei myönnä yleisavustuksia eikä apurahoja kongressi- ja seminaarimatkoihin.

  • Hakijaa (yhdistys) pyydetään toimittamaan säätiölle taloustiedot esimerkiksi viimeisin tilinpäätös tai vastaava. 

  • Yksittäisen avustuksen yläraja on 20 % apurahoihin budjetoidusta määrästä.

  • Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajalle. Lisäksi niistä tiedotetaan säätiön www-sivuilla, säästöpankki.fi/helmisp -sivuilla sekä mahdollisesti muussa viestinnässä.

  • Myöntämättömistä apurahoista ilmoitetaan hakijalle, päätöstä ei perustella.

  • Myönnetty apuraha maksetaan erikseen sovittavalla tavalla tai jälkikäteisesti hankkeen etenemisvaiheittain / hankkeen päätyttyä, kun hankkeen hankesuunnitelma on todettu toteutuneen raportin tai muun vahvistuksen kautta.

  • Hakemuksista antaa tarvittaessa lisätietoja säätiön asiamies.

Täytä avautuva hakemuslomake tai hae vapaamuotoisella hakemuksella. Hakuaika on jatkuva ja hakemuksia käsitellään hallituksen kokouksissa n. 4 kertaa vuodessa. Seuraavan kerran avustushakemuksia käsitellään syksyllä 2024. 

bottom of page